Pokročilé vyhledávání                                                                                                               Přihlásit

Výpis k dnešnímu dni   11.07.2020
11.7.2003 v Uherském Brodě P. Jan Novobilský ve věku 89 let, 64 let profese. Byl katechetou v Praze a novicmistrem v Olomouci. Po propuštění z internace v 50. letech pracoval jako dělník, v roce 1968 se stal tajemníkem teologické fakulty v Olomouci. Později působil v různých farnostech olomoucké arcidiecéze, od roku 1996 žil až do své smrti v klášteře v Uherském Brodě.
11.7.1927 v Praze P. Humbert Janáček redaktor Růže dominikánské, ve věku 64 let, 43 let profese. V letech 1890–1901 byl vyslán pracovat na obnově polské provincie, působil ve Lvově, byl převorem v Źolkowie. Po návratu do české provincie byl podpřevorem a kazatelem v Olomouci, kazatelem a redaktorem Růže dominikánské v Praze.
11.7.1785 v Plzni chórová sestra Rozálie od sv Jana Nepomuckého Kapounová ze zrušeného plzeňského kláštera ve věku 75 let, 50 let profese.
11.7.1766 v Jihlavě fr. coop. Řehoř Bidermann ve věku 47 let, 15 let profese.
11.7.1763 v Praze u sv. Maří Magdaleny P. Hyacint Mayer ve věku 46 let, 24 let profese.
11.7.1726 v Praze u sv. Jiljí fr. coop. Albert Bušecký (Buschezky, Buschedsky, Bussetzky, Buschetzky) ve věku 64 let, 45 let profese.
11.7.1718 v Praze u sv. Maří Magdaleny P. Tomáš Frank generální kazatel, ve věku 41 let, 22 let profese.
11.7.1718 v Boskovicích fr. coop. Matouš Nekvapil (Neqvapil) ve věku 56 let, 26 let profese.