Pokročilé vyhledávání                                                                                                               Přihlásit

Výpis k dnešnímu dni   28.05.2024
28.5.2013 v Olomouci P. Mikuláš Buzický ve věku 51 let, 10 let profese. Do řádu vstoupil v srpnu 1989. Studium teologie přerušil a odešel pracovat jako lékař do misií v Keni, kde se rozhodl neobnovit řeholní sliby. Po několika letech se vrátil do řádu a stal se knězem. Zemřel na rakovinu, svou nemoc trpělivě snášel až do konce s odevzdaností do Boží vůle.
28.5.1945 ve Znojmě P. Řehoř Kaplan ve věku 73 let, 52 let profese. Většinu svého života působil ve Znojmě jako katecheta, kaplan, farář, podpřevor i převor. O jeho lásce k tomuto klášteru svědčí jeho historická studie „Paměti dominikánského kláštera ve Znojmě“.
28.5.1798 ve Vratislavi P. Jan Bede generální kazatel, z kongregace bl. Česlava ve věku 55 let, 34 let profese.
28.5.1791 v Srní P. Ondřej Futter lokalista, ve věku 53 let, 35 let profese.
28.5.1786 v Opavě chórová sestra Anežka Josefa od sv Alexia Kotulinská z Kotulinu ze zrušeného brněnského kláštera ve věku 35 let, 16 let profese.
28.5.1742 v Jihlavě fr. coop. Michael Löw ve věku 68 let, 34 let profese.
28.5.1733 ve Vratislavi P. Jindřich Raczek ve věku 33 let, 10 let profese.
28.5.1712 v Brně P. Bernard Dörffel magistr posvátné teologie, ve věku 57 let, 37 let profese.
28.5.1691 v Olomouci fr. coop. Dominik Lauscher