Pokročilé vyhledávání                                                                                                               Přihlásit

Výpis k dnešnímu dni   27.06.2022
27.6.2001 v Plzni fr. coop. Gerard Řehák ve věku 85 let, 65 let profese. Sloužil bratřím v Praze, Olomouci a Plzni. Po propuštění z internace v 50. letech pracoval v civilním zaměstnání, v Plzni, kde vypomáhal při kostele Panny Marie Růžencové.
27.6.1984 v Brně P. Metoděj Habáň magistr posvátné teologie, exprovinciál, ve věku 85 let, 65 let profese. Po studiu na Angeliku působil na řádovém učilišti v Olomouci. Založil a redigoval časopis Filosofická revue, vedl akademické týdny, překládal, přednášel a psal knihy. V letech 1938–1942 byl provinciálem. Za totality byl dvakrát vězněn. Od roku 1959 působil jako farář v Chlumu nad Ohří, usiloval o obnovení řeholního života. Po odnětí státního souhlasu žil v Karlových Varech, později v Praze a Brně. I ve stáří vyučoval zájemce filosofii a teologii, byl duchovním vůdcem mnoha lidí.
27.6.1875 ve Vásváru P. Jan Pölöskey ve věku 72 let, 48 let profese.
27.6.1788 ve Vratislavi P. Fortunát Adam generální kazatel a převor z kongregace bl. Česlava.
27.6.1771 v Klatovech P. Hugo Záruba ve věku 41 let, 19 let profese.
27.6.1764 v Českých Budějovicích fr. coop. Jakub Beniška (Benischka) ve věku 39 let, 15 let profese.
27.6.1764 ve Vratislavi chórová sestra Anežka Titelová z kongregace bl. Česlava ve věku 34 let, 14 let profese.
27.6.1753 v Olomouci P. Ignác Turek generální kazatel, ve věku 49 let, 28 let profese.
27.6.1729 ve Znojmě P. Česlav Wagner písecký převor, ve věku 37 let, 14 let profese.