Zpět na úvodní stránku          

Sieber Ignác, P., generální kazatel a převor,
Nat:13.03.1810 v Liberci
Prof:18.05.1834, FC Litoměřice
Def:14.1.1864 v Šoproni ve věku 54 let, 30 let profese.
Život:1831, 13. 11. přijat do noviciátu v Litoměřicích, při tom studoval 1. ročník v Praze. 1833, 1834 klerik v Praze, asignován v Litoměřicích, extra conventum. 1835, 1836, 1837 knihovník a německý kazatel v Litoměřicích. 1838, 1839 německý kazatel v Litoměřicích. 1840, 1841 knihovník a pomocník faráře v Litoměřicích. 1842, 1843, 1844, 1845, 1846 německý kazatel a kaplan při děkanském kostele v Litoměřicích. 1846, 4. 12. zvolen za převora (1) v Ústí nad Labem. 1849, 17. 12. zvolen za převora (2) v Ústí nad Labem. 1852, 20. 12. zvolen za převora (3) v Ústí nad Labem. 1859, 1860 podpřevor, kazatel, kaplan a syndik ve Vídni. 1861, 11. 5. zvolen za převora v Šoproni, promotor růžence, novicmistr, kazatel a zpovědník. 1864, 14. 1. zemřel v Šoproni jako aktuální převor a generální kazatel ve věku 54 let, 30 let od slibů (Bazan, NOl, Cat 1865). (NCh uvádí mylně datum úmrtí 19. 1. )

← zpět na výpis dnešního dne