Zpět na úvodní stránku          

Grebeníček Cyril, P.,
Nat:17.01.1864 v Jalubí u Uherského Hradiště
Prof:06.09.1886, FC Litoměřice
Def:23.5.1916 v Praze ve věku 52 let, 30 let profese.
Život:1885, 6. 9. přijat do noviciátu v Olomouci. 1887, 1888, 1889, 1890 student ve Vídni, 1890, 25. 7. přijal kněžské svěcení. 1891 studoval ještě ve Vídni. 1891 asignován do Prahy – sacrista major a kaplan 1892, 1893. 1893v říjnu asignován do Znojma. Zpočátku působil jako kaplan – 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 magistr konvršů, kaplan ve Znojmě. 1903 ustanoven farářem ve Znojmě. 1905, 24. 10. podpřevor, farář a mag. convers. ve Znojmě. 1906, 1907, 1908 podpřevor, farář, magistr konvršů a vojenský kaplan ve Znojmě. 1909, 1910, 1911, 1912 farář, vojenský kaplan, mimoř. zpovědník spasitelek, školní rada ve Znojmě. 1912, 18. 6. zvolen za převora v Uherském Brodě, ředitel 3. ř., kazatel, zpovědník. Do té doby byl ve Znojmě. 1915 asignován z Uherského Brodu do Litoměřic – sacrista major, kazatel a zpovědník.. 1916, 4. 3. asignován do Českých Budějovic jako první do komunity k sv. Janu Nep. Ze zdravotních důvodů musel krátce na to odejít do Prahy. „3. dubna 1916 vrátil se z Českých Budějovic do Prahy P. Fr. Cyril Grebeníček pto chatrné zdraví, jehož tam zastupovat odejel vdp. převor P. Fr. Petr Žáček, až pak dne 15. dubna ustanoven tam za vikáře konventu P. Fr. Filip Konečný, jemuž na pomoc přidělen P. Fr. Angelik Šnoflák z Plzně. “ (Pražská kronika 351). 1916, 14. 1. asignován z Litoměřic do Prahy. 1916, 23. 5. zemřel v Praze ve věku 52 let, 30 slibů, 26 kněžského svěcení. (Katalogy, NPr) „23. 5. 1916 o půl 7 hod. večer zemřel P. C. Grebeníček zaopatřen svátostmi umírajících. Zemřelý byl dlouholetým farářem ve Znojmě, na to převorem v Uherském Brodě a na sklonku jeho života ustanoven vikářem v Českých Budějovicích, odkudž však záhy musel pro churavost odejíti do Prahy. Dne 26. 5. měl slavný pohřeb a pochován byl v konventní hrobce na Olšanech. “ (Pražská kronika 352).

← zpět na výpis dnešního dne