Zpět na úvodní stránku          

Lanner Řehoř, P.,
Nat:31.10.1740
Prof:27.08.1764, FC České Budějovice
Def:15.1.1792 v Litoměřicích ve věku 52 let, 28 let profese.
Život:1766-1770 studoval teologii v Praze u sv. Maří Magdaleny. 1776 svátečná kazatel v Brně. 1778 růžencový kazatel v Praze u sv. Maří Magdaleny. 1779 řádný kazatel v Litoměřicích. 1782 růžencový kazatel v Praze u sv. Maří Magdaleny. 1787 německý kazatel při děkanském kostele v Litoměřicích. Byl jím až do své smrti. 1792, 15. 1. zemřel v Litoměřicích ve věku 52 let, 28 slibů. (Cat 1793, NCh, NOl, NPr uvádí, že byl synem litomeřického konventu)

← zpět na výpis dnešního dne