Zpět na úvodní stránku          

Milauer Antonín, P.,
Nat:05.02.1739 v Českých Budějovicích
Prof:07.08.1757, FC České Budějovice
Def:24.9.1781 ve Znojmě ve věku 42 let, 24 let profese.
Život:1759-1764 studoval teologii na generálním studiu v Praze u sv. Jiljí a skončil jako lektor teologie. 1767 Resol. Casuum a knihovník v Jablonném 1768 v Praze u sv. Jiljí. 1769 v Praze u sv. Maří Magdaleny. 1778 vyučoval teologii v Olomouci. 1778 od listopadu lector secundus a sekretář konventu v Brně. 1781, 24. 9. zemřel ve Znojmě ve věku 42 let, 24 slibů. (Cat 1782, NOl, NCh uvádí datum smrti 14. 9. ) „Pouze na okraj zde připomínám kulturní jihočeskou rodinu Millauerových, z nichž vzešel i Antonín Millauer (* po roce 1744), převor konventu ve Znojmě, druhý syn Marie Markéty, rozené Heidlerové a Jiřího Josefa Millauera (* 16. dubna 1703), radního v Českých Budějovicích, který se mimo jiné zasloužil o zřízení tamního gymnasia. V 70. letech 18. století učil tento dominikán na brněnském a olomouckém formálním studiu dogmatickou teologii. Bratr Antonín byl rovněž strýcem historika profesora pražské university Maxmiliána Millauera. MZA Brno, fond G 12 Cerroniho sbírka, sign. II-14: Liber Studii Formali Conventus Brunensis Sancti Michaelis Ordinis Praedicatorum, s. 134: „Anno 1778 assignati est ad tradendam Theologiam Dogmaticam (…) et M. R. S. Antonius Millauer …“. Tamtéž, s. 153: „Anno 1779 … Antonius Millauer Olomucium p [ro] professore 4to venit“. Jaroslav KADLEC, Profesor Maxmilián Millauer. Jeho přínos české vlastivědě, In: AUC-HUCP 1974, Tomus 14, Fasc. 1-2, UK, Praha 1975, s. 19-38, zde s. 19.

← zpět na výpis dnešního dne