Zpět na úvodní stránku          

Pechoč Konstanc, P.,
Nat:10.04.1871 v Týně nad Vltavou
Prof:20.09.1891, FC Olomouc
Def:14.2.1927 v Plzni ve věku 56 let, 36 let profese.
Život:1890, 12. 9. přijat do noviciátu v Olomouci. 1892, 1895 studoval ve Vídni. 1893, 1894 klerik v Grazu. 1895, 25. 7. přijal kněžské svěcení. 1896 dokončoval studium v Grazu. 1896, 26. 9. asignován do Prahy, 1897 kaplan, 1898 syndik, receptor hospitum a kaplan v Praze. 1898, 17. 10. asign. Do Olomouce. 1899, 1900 knihovník, kazatel a zpovědník v Olomouci. 1900, 7. 9. asignován do Prahy, 1901, 1902, 1903, 1905 kaplan v Praze. 1903, 6. 1. asignován do Uherského Brodu. 7. 1. přišel telegram, aby asignace nebyly čteny. (pražská kronika) 1906 promotor růženc. Bratrstva a Jména Ježíš, redaktor Růže dominikánské, kaplan v Praze. 1906, 20. 10. asignován do Litoměřic. 1907, 1908, 1909, 1910 ředitel 3. řádu, sacrista major, magistr konvršů, kazatel a zpovědník v Litoměřicích. 1910, 1. 10. asignovaný jako kaplan a katecheta v Plzni – 1912, 1912, 1,9. asignován jako kaplan do Znojma, sacrista major – 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 sacrista major a kaplan v Plzni. 1919 syndik, kaplan, knihovník ve farní knihovně v Plzni. 1925 magistr konvršů, syndik, kaplan, knihovník farní knihovny, receptor hospitum v Plzni. 1927, 14. 2. zemřel v Plzni ve věku 56 let, 36 slibů. „13. února v neděli Devítník sloužil P. Konstanc svou poslední mši sv. Ráno 14. února přijal sv. přijímání a o půl dvanácté svátost poslední pomazání. Večer o šesté hodině, když zvonilo se klekání, zesnul tiše v Pánu. Tělesnou schránku zemřelého d. bratra bratři laici s naší pomocí umyli, oblékli a připravili k poslednímu odpočinku. 15. února zesnulý P. Konstanc uložen do rakve a dopoledne přenesen do „křtitelnice“ a tam vystaven. 17. února o půl desáté přede mší sv. přenesen byl ze „křtitelnice“ do kostela. O desáté hodině konány slavné zádušní služby Boží. Celebroval vld. P. Odilo Pospíšil, provinciál za asistence kněží našeho řádu. Po bohoslužbách ubíral se pohřební průvod ke hřbitovu sv. Václava. Průvodu zúčastnilo se mnoho kněží našich i cizích. “ (Kronika ctih. Konventu OO. Dominikánů v Plzni, str. 198-199)

← zpět na výpis dnešního dne