Zpět na úvodní stránku          

Hrozek Teofil, P.,
Nat:22.06.1849 v Citově u Přerova
Prof:07.11.1870, FC Košice
Def:26.3.1909 v Praze ve věku 60 let, 39 let profese.
Život:1869, 7. 11. přijat do noviciátu v Grazu. 1870, 1871, 1873, 1874 studoval v Grazu. 1874, 25. 7. přijal v Grazu kněžské svěcení. 1875 student v Grazu. 1878, 1879 kazatel a zpovědník v Košicích. 1880, 1881, 1882 český kazatel, kaplan a katecheta ve farní škole v Praze. 1884, 1885, 1886 kazatel, kaplan, katecheta ve farní škole a vojenský kaplan u pluku Radeckého v Praze. 1887 kaplan a vojenský kaplan u pluku Radeckého v Praze. 1888, 1889, 1890 syndik, ředitel 3. ř., kazatel, zpovědník a kaplan spolku vojenských vysloužilců Radecký v Praze. 1890 v srpnu asignován do Olomouce – kaz., zpov., katech. v Řepčíně, řed. 3. řádu, sacrista major – 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 kazatel, zpovědník, ředitel 3. řádu, mag. convers. v Uherském Brodě. 1896, 1897 mag. convers., kazatel a zpovědník v Košicích. 1898, 1899 kazatel a zpovědník in domo Appianensi i Tirol. 1900 kazatel a zpovědník v Košicích. 1901, 1902 syndik, mag. convers., sacrista major, kazatel a zpovědník v Litoměřicích. 1902, 10. 10. podpřevor, syndik, kazatel a zpovědník v Košicích – 1903, 1905 sacrista major, kazatel, zpovědní, promotor růžence v Olomouci. 1906 kazatel a zpovědník v Uherském Brodě. 1907 sacrista major, promotor bratrstev sv. Růžence a Jména Ježíš, kazatel a zpovědník v Uherském Brodě. 1908 kazatel, zpovědník v Uherském Brodě. 1908, 30. 3. „asignován do pražského konventu rekonvalescent P. Fr. Bohumil Hrozek“ (pražská kronika), 1909 valetudinarius v Praze. 1909, 26. 3. zemřel v Praze ve věku 60 let, 39 let od slibů a 35 let od kněžského svěcení. (Katalog) „26. Března 1909 o půl šesté ráno zemřel zaopatřen sv. svátostmi P. Fr. Bohumil Hrozek, bývalý prokurátor konventu pražského a řiditel III. řádu sv. Dominika. Členové konventu shromáždili se okolo jeho lože, kdež zapěli antifonu Salve Regina, ku konci které tiše skonal odevzdán do vůle Boží. Byl velikým ctitelem bl. Zdislavy. R. I. P. Dne 29. Března byl pohřeb zesnulého o 9 hodinách z chrámu Páně sv. Jiljí na hřbitov Olšanský, kdež uložen do hrobky konventní. Funkci vykonal vdp. provinciál P. Fr. Václav Bubeník s asistencí dle obřadů řádových, pohřebu súčastnili všichni členové konventu. “ (pražská kronika) (NPr)

← zpět na výpis dnešního dne