Zpět na úvodní stránku          

Bek (Böck, Beck) Godefrid, P., magistr posvátné teologie, exprovinciál, profesor na Karlově univerzitě,
Nat:15.11.1722 v Poděbradech
Prof:13.08.1740, FC Praha sv. Jiljí
Def:8.4.1787 v Praze u sv. Jiljí ve věku 65 let, 46 let profese.
Život:1746-1750 studoval v Boloni: Carolus Zarda et Godefridus Bek assignantus ad Studium Bononiensi 22. Jan. 1746. Datur licentia veniendi Romam et inde revertendi in patriam 11. April. 1750. 1752 odešel na další studia do Boloně a Říma 1755 dosáhl titulu lektora teologie. 1755 působil jako profesor hebrejštiny na řádovém studiu v Praze u sv. Maří Magdaleny. 1760 vyučoval teologii studenty 1. ročníku ve Znojmě. Tento ročník doprovázel po celé 4 roky studia. 1767 byl profesorem na Karlově univerzitě v Praze a arcibiskupský řádný examinátor. Téhož roku publikoval dva teologické spisy: Tractatus de fide, spe et caritate ad mentem divi Thomae, Tractatus de Deo uno et trino. 1769 Theol. Praef. na pražské univerzitě, řádný arcibiskupský examinátor v Praze u sv. Jiljí. 10. 10. 1776 byl zvolen za převora v pražském klášteře sv. Jiljí. 9. 5. 1778 byl zvolen za českého provinciála. 1782 ukončil oficium provinciála a pokračoval ve své profesorské činnosti. F. J. Vavák ve svých pamětech uvádí, že Beck složil v roce 1786 symfonii, kterou věnoval arcibiskupu Příchovskému. 1787, 8. 4. zemřel v Praze u sv. Jiljí ve věku 65 let, 46 slibů. (Cat 1788, NCh – Theol. Mag. ac ejusdem Doctor emeritus in Univ. Prag, Ex-Provincialis, Examinator Archiepiscopalis Ordinandorum, NOl udává datum smrti 5. 4, NPr uvádí datum smrti 10. 4. ) „Vyšší kvalitou teologického myšlení se vyznačoval Gottfried Joseph Beck (15. 11. 1722 Poděbrady – 8. 4. 1787 Praha), profesor na Teologické fakultě Karlo-Ferdinandovy university v Praze. Podrobněji o něm bude řeč ještě v souvislosti s universitou, ale nyní připomeňme jeho dva teologické spisy De Deo uno et trino (Pragae 1766) a De virtulibus divinis (Pragae 1767), citované řádovými autory ještě ve 20. století. “ (Zouhar 103)

← zpět na výpis dnešního dne