Zpět na úvodní stránku          

Kundrát Benedikt, P.,
Nat:16.07.1840 v Neprachově v Čechách
Prof:10.02.1862, FC Vídeň
Def:18.12.1912 v Litoměřicích ve věku 72 let, 50 let profese.
Život:Studoval gymnasium v Klatovech. 1861, 10. 2. vstoupil do řádu v Grazu. V Grazu pak studoval. – 1865. 1865, 9. 7. přijal kněžské svěcení. 1866 posluchač teologie v Grazu. 1867 submagistr noviců a posluchač teologie v Grazu. 1867, 16. 10. ustanoven podpřevorem v Košicích. Kazatel a zpovědník – 1869. 1869, 30. 8. zvolen převorem v Košicích, kazatel a zpovědník. 1872, 16. 9. zvolen převorem v Košicích, kazatel a zpovědník. 1876,5. 6. zvolen převorem v Litoměřicích, kazatel a zpovědník. 1878, 3. 6. převor v Olomouci, ředitel 3. řádu, kazatel, zpovědník. 1881, 26. 6. zvolen za převora v Olomouci a současně ustanoven novicmistrem, ředitel 3. řádu, český kazatel a zpovědník. 1882 resignoval na novicmistra a převora v Olomouci. 1882 ustanoven novicmistrem a profesorem filosofie ve Vídni. 1883 magistr kleriků, lektor filosofie e zpovědcník ve Vídni. 1883, 6. 7. získal titul lektora teologie. 1884 magistr kleriků, profesor filosofie a zpovědník ve Vídni. 1884, 8. 9. zvolen převorem ve Lvově a byl jím 2 kadence – 1890, 1890 asignován do Vídně jako profesor. 1891, 1892 magistr studentů, profesor speciální dogmatiky a filosofie, kazatel, zpovědník ve Vídni. 1893, 1894 mag. convers., ředitel 3. řádu, kazatel a zpovědník v Košicích. 1895, 1896, 1897 kazatel a zpovědník v Litoměřicích. 1897 v prosinci asignován do Prahy, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905 kazatel a zpovědník, duch. správce Milosrdných bratří v Praze. 1905 po obnově provincie asignován do Olomouce jako profesor filosofie a rétoriky, podpřevor, kazatel a zpovědník – 1906, 1907, 1908 podpřevor, profesor morálky, pastorálky a homiletiky, knihovník, kazatel, zpovědník v Olomouci. 1908, 27. 11. asignován do Prahy, 1908, 1909, 1910 kazatel a zpovědník v Praze. 1910, 1911, 1912, 1913 knihovník, kazatel a zpovědník v Litoměřicích. 1912, 18. 12. zemřel v Litoměřicích ve věku 72 let, 50 let slibů, 47 kněžství. (Je uváděn jako syn olomouckého konventu)

← zpět na výpis dnešního dne