Zpět na úvodní stránku          

Daněk Metoděj, P., převor,
Nat:24.10.1699 v Uherském Brodě
Prof:01.09.1718, FC Uherský Brod,
Def:12.2.1762 v Uherském Brodě ve věku 63 let, 44 let profese.
Život:1734 byl knihovníkem v Uherském Brodě. 1738 byl vikářem v Boskovicích a růžencovým kazatelem. 1741-1743 podpřevor v Uherském Brodě a zakladatel Růžencového bratrstva v Brodě (1743). 1744, 11. 12. zvolen převorem v Nymburku. Byl jím jen rok a 4 měsíce. 1746-1752 byl novicmistrem v Litoměřicích. 1753-1755 působil v Šumperku. 1755 byl vikářem a 16. 2. 1756 zvolen podpřevorem v klášteře v Uherském Brodě. 1757, 19. 11. zvolen za převora v Šumperku. 1760, 21. 10. zvolen za převora v Uherském Brodě. Byl jím do roku 1762. Jako představený v Uherském Brodě, Olomouci, Boskovicích a Šumperku napsal v každém klášteře kroniku tamějšího kláštera. Napsal latinskou kroniku s názvem Monumenta conventus Ordinis Praedicatorum Hunno Brodae. Kroniku skončil rokem 1744. Jeho pokračovatelem byl Augustin Pfentner. Byl rovněž převorem v Olomouci. Pro své zásluhy dostal od magistra řádu titul Praedicator generalis a Pater provinciae a s tím i dovolení účastnit se všech provinčních kapitul s hlasovacím právem. 1762, 12. 2. zemřel v Uherském Brodě jako aktuální převor ve věku 63 let, 44 slibů. (NCh i NOl uvádí datum smrti 10. 2. )

← zpět na výpis dnešního dne