Zpět na úvodní stránku          

Massius Leonard, P., generální kazatel.
Nat:
Prof: FC Klatovy
Def:13.2.1685 v Klatovech
Život:1654, 17. 8. ukončil studium filosofie. Jmenování převorem v Klatovech proběhlo již při vizitaci 2. 10. 1659. Úřadu se ujal 12. 12. 1659. 1663, 18. 6. převor v Klatovech. 1665, 28. 10. resignoval na úřad převora v Klatovech. 1667, 18. 6. asignován z Klatov jinam. 1668 byl převorem v Brně. V březnu 1673 jej převor v Českých Budějovicích označil za „skandálního a svatokrádežného kněze“ a pro blíže neuvedené prohřešky internoval v domácím vězení jednou týdně zostřeném pouze chlebem a vodou. Tehdejší budějovický převor P. Antonius Bilinka byl ale později v září 1673 zbaven funkce pro porušování zásad hospodaření s majetkem konventu. 1678, 2. 12. asignován do Klatov. 1685, 13. 2. zemřel v Klatovech.

← zpět na výpis dnešního dne