Zpět na úvodní stránku          

Hones Dalmác, P.,
Nat:25.03.1864 v Suchonicích na Moravě
Prof:24.09.1885, FC Znojmo
Def:31.3.1921 v Uherském Brodě ve věku 57 let, 36 let profese.
Život:1884, 24. 9. přijat do noviciátu v Olomouci. 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 studoval ve Vídni. 1889, 25. 7. přijal ve Vídni kněžské svěcení. 1890 jako kněz dokončoval studia ve Vídni. V srpnu 1890 asignován do Prahy. 1891, 1892, 1893 kantor, knihovník a kaplan v Praze, 1894 sacrista major, cantor a kaplan v Praze. 1895 ještě katecheta. 1896, 1897, 1898, 1899 promotor růžence, sacrista major, knihovník, kazatel, zpovědník v Uherském Brodě. 1900, 1901, 1902 magistr konvršů, promotor růžence, sacrista major, knihovník, kaz. a zpov. v Uherském Brodě. 1903 vikář etc. v Uherském Brodě. 1905 kazatel a zpovědník v Olomouci. 1906 sacrista major, promotor růžence, kaz. a zpov. v Uherském Brodě. 1906, 17. 10. asignován do Prahy. 1907, 1908 mag. convers. a kaplan v Praze. 1908, 7. 12. zvolen za převora v Uher. Brodě, řed. 3. řádu, magistr convršů, kazatel a zpovědník. 1912 řed. 3. řádu, mag. conv., kaz. a zpov. v Uherském Brodě. 1912, 30. 8. asignován z Uherského Brodu do Prahy a stal se kaplanem u sv. Jiljí. 1913, 1914 kaplan v Praze. 1915 kazatel, zpovědník v Praze. 1915, 1. 7. asignován z Prahy do Uherského Brodu. Sacr. maj., mag. conv., receptor hosp., kaz. a zpov. – 1917, 1918, 1919, 1921, 31. 3. zemřel v Uherském Brodě ve věku 57 let, 36 slibů. „31. března 1921 zemřel náhle v Uherském Brodě na Moravě P. Dalmác Hones, bývalý převor. Zemřel na procházce raněn srdeční mrtvicí. “ (Plzeňská kronika I., 105) „31. 3. 1921 zemřel v Uherském Brodě na Moravě P. Dalmác Hones, který i v tomto klášteře pražském mnoho let působil jako kaplan fary u sv. Jiljí a jako konventuál. “ (Pražská kronika 439)

← zpět na výpis dnešního dne